Dostawca serwisu

WTM Wróbel Sp. z o. o.
Ul. Wrocławska 51
59-095 Długołęka
 
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000705684
Numer identyfikacji podatkowej: 896-15-71-334
Wysokość kapitału zakładowego: 670 000,00 ZŁ